Regenerativ medisin

Regenerativ medisin, som også ofte kalles avansert celleterapi, går ut på å erstatte skadet vev ved å injisere pasienten med celler som er manipulerte i laboratoriet. Under behandling vil kroppens egne reparasjonsmekanismer bli stimulert til å reparere tidligere uopprettelig skader.

Stamcelle behandling

Dette er en egen kategori innen regenerativ medisin som går ut på å reparere skadede celler i kroppen ved å redusere betennelse, modulere immunsystemet og sette i gang generering av nye og friske celler. Disse egenskapene gjør stamcelleterapi til et unikt behandlingsalternativ for en rekke medisinske tilstander som tidligere har vært vanskelig å behandle. Som blant annet:

 • Artrose
 • Sportsskader
 • Autoimmune sykdommer
 • Betennelse i ledd og eller ryggsøyle
 • Nevrologiske tilstander
 • Ortopediske tilstander
 • Traumatiske skader

Hva er stamceller?

Stamceller er uspesialiserte celler som under riktige forhold enten i kroppen eller på laboratorium kan bli manipulert til å regenereres og bli til spesialiserte celler.

Hvordan foregår behandling?

Våre eksperter henter ut stamceller fra pasientens fettvev eller beinmarg. Disse cellene vil etter å ha gjennomgått en prosess i laboratoriet bli injisert inn skadeområdet. Stamcellene vil da begynne å produsere nye friske vev og celler. Dette er en sterk kontrast til dagens behandlingsmetoder som i all hovedsak går ut på å kun dempe smertefølelsen og ikke behandle den underliggende medisinske tilstanden. Teknikken er en mindre inngripende teknikk enn tradisjonelle kirurgiske metoder.

Artrose

Oslo Medisinske Senter er et av de ledende sentrene i Norge for behandling av artrose ved bruk av stamcelleterapi. Stamceller er at av de grunnleggende byggesteinene i alt menneskelig vev. De vil stimulere andre celler til å genere vev vekst og helbredelse. Vi benytter denne egenskapen til å behandle artrose som skyldes ledd-degenerasjon som følge tap av brusk, som demper støt i bein. Med andre ord tar vi i bruk kroppens eget reparasjonssystem for at du skal raskt bli bra igjen.

Denne type behandling har vist lovende resultater blant våre pasienter i Norge og internasjonalt og ansees som den mest lovende behandlingsformen for behandling av muskel, vev og ledd skader.

Våre eksperter

Oslo Medisinske Senter er ledende innen behandling med stamceller i Norge. Vår stamcelleavdeling ledes av Dr. Hustad Johansen som er spesialist i indremedisin og har bred erfaring fra fysikalsk avdeling ved Ullevål sykehus. De siste årene har Dr. Hustad viet mye av sin tid til forskning på stamcellebehandling i Norge og USA.

Ved avdelingen møter du også Dr. Aslamsen som også har en tung faglig bakgrunn fra blant annet Gravdal Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. I tillegg har Dr. Aslamsen hatt en rekke oppdrag for Leger Uten Grenser. Spesialfelt er småkirurgi og injeksjonsbehandling.

Oslo Medisinske Senter har stor tro på at nytten av samarbeid internasjonalt vil gi pasientene et bedre behandlingstilbud og har derfor inngått et tett samarbeid med de fremste ekspertene på stamcellebehandling i USA.

Alle legene ved klinikken er medlemmer av Den norske legeforening. Vårt mål er å være ledende innen regenerativ medisin.

Kontakt oss for å sette opp en konsultasjon:
22 94 10 90

Kontakt oss

Ring på 22 94 10 90 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Online timebestilling


  Bestill time for vaksinering

  Øvre Slottsgate 29, 0157OSLO
  Drop-In allmennlege
  Hos Oslo Medisinske Senter kan du møte opp uanmeldt mellom 11-14 for drop-in time hos ledig allmennlege. Vi har kort ventetid.
  Kun 695kr pr. besøk
  Velkommen til oss i
  Schweigaards gate 16, 0191 OSLO