Stamcellebehandling – kroppens egne byggesteiner

Stamcellebehandling er stadig i utvikling og er et stort internasjonalt forskningsområde.

Hva er en stamcelle?

Kort fortalt er en stamcelle en celle som er i stand til å gjennomføre selvfornyende celledeling. Hver dag dør det flere tusentalls celler i kroppen, og stamcellen har jobben med å sørge for at det produseres nye celler alle steder i kroppen. Denne unike typen celler er ansvarlige blant annet for vedlikehold og reparasjon av skader på vev i kroppen. En stamcelle befinner seg i en slags dvale, og deler seg en sjelden gang – kanskje så lite som en gang i måneden. Ettersom en stamcelle har evnen til å utvikle seg til hvilken som helst av kroppens celler er dette et forskningsområde som gir håp til nye typer medisiner og medisinske behandlinger, slik som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, slag, hjerteinfarkt og diabetes.

Hva er stamcellebehandling?

Stamcellebehandling innebærer at det hentes ut stamcelle fra pasienten, enten via beinmarg eller fettvev. Det er disse som benyttes slik at kroppen selv kan reparere egen skade, blant annet tilknyttet artrose og smerter i ledd og muskler. Det er flere fordeler med å benytte seg av stamceller i behandling. En stamcelle vil tiltrekke seg andre stamceller og andre vekstfaktorer, som skaper et optimalt miljø for reparasjon av skader slik at vev kan regenereres. Stamceller gjør slik at kvaliteten på skadet brusk kan forbedres, som igjen medfører gode forutsetninger for å hele syke ledd og slitasje. Flere opplever at stamcellebehandling gir smertelindring og muligheten til å gjenoppta aktiviteter som før har vært for smertefulle.

Kontakt oss for informasjon om mulighetene

Stamcellebehandling tar kun utgangspunkt i kroppens egne byggesteiner, og tilfører ingen kunstige medisiner eller tilsetningsstoffer. Det finnes flere forskjellige typer stamceller, som hver har sin funksjon og bidrar til at kroppen selv kan gjøre jobben. Ønsker du en time til private spesialister er det kort eller ingen ventetid hos oss. Du vil møte spesialister som har lang erfaring og kunnskap om stamcelleforskning både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst fagfolk som brenner for faget.

Kontakt oss

Ring på 22 94 10 90 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Online timebestilling


  Bestill time for vaksinering

  Øvre Slottsgate 29, 0157OSLO
  Drop-In allmennlege
  Hos Oslo Medisinske Senter kan du møte opp uanmeldt mellom 11-14 for drop-in time hos ledig allmennlege. Vi har kort ventetid.
  Kun 695kr pr. besøk
  Velkommen til oss i
  Schweigaards gate 16, 0191 OSLO