Magesmerter til besvær – vedvarende magesmerter

Det er en vanlig å oppleve mageproblemer nå og da og disse kan komme av mye luft i magen, kvalme, løs mage eller forstoppelse. Enkelte ganger vil det raskt vise seg hvor smertene kom fra – for eksempel ved oppkast eller diare. Man vil da oppleve ganske rask bedring, og koble smertene opplevd opp mot det at kroppen trengte å kvitte seg med noe raskt. Andre ganger kan magesmerter oppstå uten at det foreligger noen klar årsak – virkning sammenheng, altså at mageproblemene vedvarer uten noen klar løsning eller forklaring på hvorfor smertene oppstod. Dette kan føre til uro og bekymringer, og er også noe som bør undersøkes av en lege.

Vedvarende magesmerter

Magesmerter er smerter i magen som har vart mindre enn en uke. Det følges gjerne med tilleggsymptomer slik som brekninger, diare, kvalme eller forstoppelse. Enkelte opplever også redusert allmenntilstand. Ofte kan det være vanskelig å fastslå hvorfor magesmertene oppstod. For noen kan det være tegn på noe svært alvorlig, spesielt om det er snakk om akutte magesmerter, som sprukken blindtarm. For andre kan det være symptom på noe som enkelt kan behandles eller noe større som vil trenge andre medisinske tiltak. Det bør alltid vurderes av en lege hva som er riktig å gjøre i enhver situasjon, for å sikre forsvarlig medisinsk behandling.

Medisinsk vurdering – en trygghet

Opplever du sterke, akutte magesmerter av ukjent opphav, vil det kunne være kritisk å kontakte legevakt for å få en rask vurdering av tilstanden. Legen skal avgjøre om det er en tilstand som skal observeres på sykehus, om det kan behandles og observeres hjemme eller hvorvidt det er en ufarlig lidelse som vil helbrede seg selv.

Er det derimot vedvarende magesmerter eller en nylig oppstått plage som du ønsker å få undersøkt, kan du kontakte oss. Hos oss vil du få en rask vurdering av en erfaren lege, uten lang ventetid. Hos oss kan du til og med komme innom for å se en drop-in lege. Oslo Medisinske Senter har et dyktig legeteam som står parat, og du kan dukke opp uanmeldt mellom klokken 09.00 og 18.00 for en slik time. Hos oss trenger du ingen henvisning og vi tar imot alle.

Kontakt oss

Ring på 22 94 10 90 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Online timebestilling


  Bestill time for vaksinering

  Øvre Slottsgate 29, 0157OSLO
  Drop-In allmennlege
  Hos Oslo Medisinske Senter kan du møte opp uanmeldt mellom 11-14 for drop-in time hos ledig allmennlege. Vi har kort ventetid.
  Kun 695kr pr. besøk
  Velkommen til oss i
  Schweigaards gate 16, 0191 OSLO