Helsebekymring med behov for rask vurdering?

Lurer du på om hosten er en vanlig sesongforkjølelse? Har du kanskje gått lenge med symptomer som du er usikker på hvorvidt bør undersøkes nærmere? Da burde du kontakte en drop-in lege!

Ikke stol på egen vurdering

Det kan være fristende å gjøre egne vurderinger om en helseplage er alvorlig nok til å oppsøke lege. Det å skulle diagnostisere selv kan være en risikosport, enten ved hjelp av det som finnes av informasjon på nettet eller den hjelpsomme kunnskapen til venner og familie. Ofte vil det være slik at en helseundersøkelse hos en lege vil være den beste metoden for å undersøke hva problemet egentlig er. En konsultasjon med en allmennlege er ofte det første steget når man skal undersøke om en helseplage er alvorlig eller ei.

Hva en lege kan bistå med

En allmennlege arbeider både med forebyggende og behandlende medisin. Som spesialist innen allmennmedisin er det nødvendig med en generell og bred kunnskap om alle sykdommer og helseplager. En dyktig allmennlege skal være observant og kunnskapsrik, slik at symptomer kan settes i relasjon til sykdom og helseplager. Der allmennlegen ikke har nok kunnskap vil det være nødvendig å innhente informasjon fra andre spesialiser. Hver pasient skal betraktes som et individ med sin individuelle sykdomshistorie, slik at legen skal kunne unngå å generalisere. En god allmennlege skal kunne se hele mennesket, symptomer på sykdom og helse samt hvordan disse påvirker pasienten og pasientens hverdag.

Oslo Medisinske Senter har ledig time i dag

Det kan ofte være lang ventetid for å få time hos fastlegen, spesielt om henvendelsen ikke vurderes som en hastesak. Fordelen med en privat drop-in time er at pasienten selv kan velge det tidspunktet som passer best, uten lang ventetid. Her er det du selv som bestemmer om helseplagen haster å få undersøkt. Du møter ganske enkelt opp uanmeldt, med kort ventetid og profesjonell behandling. Timen alltid være med en allmennlege som ser helhetsbildet og eventuelt kan henvise videre til andre spesialister ved behov.

Kontakt oss

Ring på 22 94 10 90 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Online timebestilling


  Bestill time for vaksinering

  Øvre Slottsgate 29, 0157OSLO
  Drop-In allmennlege
  Hos Oslo Medisinske Senter kan du møte opp uanmeldt mellom 11-14 for drop-in time hos ledig allmennlege. Vi har kort ventetid.
  Kun 695kr pr. besøk
  Velkommen til oss i
  Schweigaards gate 16, 0191 OSLO