Reisevaksinering og reiseråd

Reisevaksinering og reiseråd ved Oslo Medisinske Senter gis av allmennlegene. Våre leger følger nasjonale og internasjonale retningslinjer for reisevaksinering.

Vaksinering hindrer spredning av sykdom mellom land og kontinenter. Reisevaksine er spesielt viktig når du skal reise til risikoområder. Vi har leger med Diplom i Tropemedisin fra Liverpool og bred erfaring innen reisemedisin. Som lege har Dr. Innstrand arbeidet i tropiske områder for Leger uten grenser

Hvilken reisevaksine må jeg ta?

Valg av reisevaksine og forebyggende malariamedisin baserers på flere faktorer som;
  • Hvor du skal reise
  • Hvor lenge du skal være på reise
  • Hvorvidt det er en storby, et tettsted eller opphold i områder med dårlige sanitære forhold.
  • Din helsetilstand
  • Alder
  • Din tidligere vaksinasjonsstatus

 

Forberedelser

Det anbefales at du kommer til vaksinasjon i god tid før avreise for å få optimal effekt av vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler voksne å oppfriske barnevaksinene hver tiende år. Avgangselever fra videregående skole anbefales å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse da det kan forekomme utbrudd under russefeiringen. «Russevaksine».

For en detaljert oversikt over hvilke vaksiner du trenger når du skal til utlandet, finner du en fullstendig oversikt her.

Etter vaksinering

Etter injeksjonen(e) må du vente i 20 minutter før du kan forlate legesenteret. Dette er for å ha medisinsk hjelp i umiddelbar nærhet dersom allergiske reaksjoner oppstår. Vaksinasjon i forbindelse med arbeidsreiser skal dekkes av arbeidsgiver, mens vaksinasjon ved privat reiser betales av den enkelte.

Her finner du en oversikt over noen av de vanligste vaksinene, antall doser som bør tas og varighet. Vaksinene blir levert direkte fra Folkehelseinstituttet.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål, telefon: 22 94 10 90,

e-post: post@oslomedisinskesenter.no

VAKSINE MOT ANT. DOSER VARIGHET
Boostrix polio Difteri/stivkrampe/
kikhoste og polio
1 dose 10 år
Stamaril Gulfeber 1 dose 10 år
Havrix Hepatitt A 2 doser Ca. 30 år
Engerix Hepatitt B 3 doser Livslang
Twinrix Hepatitt A/B 3 doser Hep A. Ca. 30 år
Hep B Livslang
Menveo Meningokokkvaksine
hjernehinnebetennelse
3 år
Ixiaro Japansk encefalitt 2 doser 3 år
Influensa 1 dose Årets sesong
MMR Meslinger/rødehunder/kusma 1 dose Livslang
Imovax/Rabipur Rabies 3 doser+påfyll 5 år
Typhim Vi Tyfoidfeber 1 dose 3 år
Dukoral 2 sett Kolera/ turistdiaré drikkevaksine 2 år
TicoVac Flåttvaksine
HPV livmorhalskreft 3 doser

 

Vaksiner gitt ved Oslo Medisinske Senter registres i nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Du kan få oversikt over vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år gjennom Mine vaksiner. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

Informasjon om innlogging og brukerstøtte for Mine vaksiner:

  • Mine vaksiner – helsenorge.no
    (brukerstøtte tlf: 810 14 010, mandag-fredag 08.00-15.30)

 

Vil du lese mer, så kan du lese informasjon under om vaksiner og reisevaksine utarbeidet og hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider. Folkehelseinstituttet gir nasjonale retningslinjer, råd og veiledning for blant annet reiseråd og reisevaksinering.

Vaksiner alle bør ha

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Selv om den aktuelle reise ikke nødvendigvis vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Alle som ikke tidligere er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder eller har hatt disse sykdommene, bør vaksinere seg (MMR-vaksine). Dette gjelder uavhengig av reise, men er spesielt viktig før reise til land der disse sykdommene er vanligere enn i Norge. Dette gjelder blant annet flere land i Vest-Europa. Risikoen for alvorlig forløp av meslinger er større hos voksne enn hos barn. Røde hunder hos gravide kvinner kan gi alvorlige skader hos fosteret.

Vaksine for barn

For barn som i første leveår skal ha lengre opphold i land med høyere forekomst av infeksjonssykdommer, kan det være aktuelt å begynne vaksinasjon tidligere enn vanlig og gi dosene med kortere intervall for å rekke to eller tre doser DTP-IPV-Hib-vaksine og pneumokokkvaksine før avreise. Ved tidsnød kan 1. dose gis allerede ved 6-ukersalder, og intervallet mellom 1. og 2. dose kan reduseres til 4 uker. Det innebærer at barnet må vaksineres etter firedoseprogram. Da kan intervallet mellom 2. og 3. dose være så kort som 4-8 uker, og 4. dose gis et års tid etter 3. dose. MMR-vaksine kan gis fra alder 9 måneder, men dose satt før fylte 12 måneder bør gjentas ved 15-måneders alder.

Risikogrupper for influensa og pneumokokksykdom

Personer som er 65 år eller eldre og andre som tilhører definerte risikogrupper for influensa og pneumokokksykdom, bør vaksineres mot disse sykdommene uavhengig av reise.

Andre aktuelle reisevaksiner

Gulfebervaksine

Gulfeber forekommer i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Gulfebervaksine anbefales for å bIll.: Gulfeber sertifikateskytte den enkelte som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte. Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte kan kreve dokumentasjon på gulfeber­vaksinasjon (internasjonalt vaksinajons­sertifikat) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land. Noen land krever dokumentasjon på gulfebervaksinasjon av alle reisende fra alle land. Vaksinasjonssertifikatet blir gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon. Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under ett år.

Gulfebervaksinasjon fører i de aller fleste tilfeller til livslang beskyttelse.  Innen juni 2016 skal alle land implementere livslang gyldighet på gulfebersertifikat (mot tidligere 10 års gyldighet). En del land er allerede ferdig med implementeringen, men det er fortsatt mange land som krever bevis for at reisende har fått gulfebervaksine i løpet av de siste 10 årene. Land­spesifikke krav til gulfebervaksinasjon endres fra tid til annen, og reisende bør kontakte ambassade eller konsulat i god tid før avreise for å avklare behov for vaksinasjonssertifikat.

Hepatitt A-vaksine

Hepatitt A-vaksine anbefales for reisende til de fleste ikke-vestlige reisemål, og kan gis fra ett års alder.

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine anbefales for helse- og barnehjemspersonell som skal arbeide utenfor lavendemiske områder. Aktuelt også for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet (for eksempel pga. grunnsykdom), eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde). Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek. Vaksinen inngår i mange lands barnevaksinasjonsprogram, og kan gis fra første levedøgn.

Japansk encefalittvaksine

Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som i syk­domssesongen skal oppholde seg utenfor storby i 3-4 uker eller mer, eller ha gjentatte kortere opphold i områder hvor sykdommen er vanlig. Vaksinasjon bør vurderes også for kortere opphold hvis forholdene tilsier at risikoen for smitte er spesielt høy. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder.

Koleravaksine

Koleravaksine anbefales før reise til områder med kolera for hjelpepersonell i arbeid ved naturkatastrofer eller krig, andre personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold uten tilgang på rent drikkevann og for personer som mangler magesyre eller bruker antacida. Vaksinen kan gis fra 2-års alder. Koleravaksinen gir en viss beskyttelse mot infeksjon med enterotoksinproduserende E. coli (ETEC), men den totale beskyttelsen er lav og vaksinen er ikke godkjent for denne indikasjonen.

Meningokokkvaksiner

Vaksinasjon mot meningokokktypene A, C, W og Y anbefales før opphold i «meningittbeltet» i tropisk Afrika eller andre steder hvor det er utbrudd av sykdom. Meningokokk C-vaksine eller ACWY-vaksine anbefales for barn og ungdom som skal gå i barnehage, skole eller studere i visse vestlige land, blant annet Storbritannia og USA. Anbefalingen gjelder først og fremst barn og ungdom under ca. 25 år og personer på lengre opphold, men kan også vurderes for voksne og ved kortere opphold, avhengig av den epidemiologiske situasjonen. Dokumentert meningokokk ACWY-vaksinasjon kreves for å få visum til pilegrimsreise til Saudi-Arabia. Meningokokk C-konjugatvaksine kan gis fra 2-måneders alder. Tilgjengelige meningokokk ACWY- konjugatvaksiner kan gis fra henholdsvis 1 -og 2- års alder.

Rabiesvaksine

Rabiesvaksine er aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller som skal arbeide med dyr som kan være smittet med rabies. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får kjennskap til det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av rabiesvaksine.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine)

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) anbefales til personer som skal oppholde seg i skog og mark, for eksempel i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping,  i områder hvor sykdommen er utberedt.  Utenom Norge gjelder dette deler av Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og i kyst­områder og ved store innsjøer i sør-Sverige. Vaksinen anbefales ikke for turistreiser til byer i disse områdene. Vaksinen kan gis fra ett års alder.

Tuberkulose (BCG)

Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for personer som ikke tidligere er BCG-vaksinert og som skal oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen. I tillegg anbefales vaksine til uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosemitte (helsetjeneste, fengelsomsorg etc.) i land med høy forekomst av tuberkulose. Det er ikke dokumentert beskyttende effekt av BCG-vaksine hos personer over 35 år. Vaksinen kan gis fra første levedøgn.

Tyfoidvaksine

Anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende lengde på oppholdet. Injeksjonsvaksine kan gis fra 2 års alder og oral vaksine kan gis fra 5 års alder.

Malariaprofylakse

Forebyggende tiltak (profylakse) mot malaria omfatter myggstikkprofylakse og eventuelt medikamenter. I Folkehelseinstituttets veileder om forebygging av malaria hos reisende er det listet opp hva slags malariaprofylakse som anbefales ved ulike reisemål.

Ved vaksinasjon i utlandet

Ved vaksinasjon i utlandet er det viktig å få skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon slik at dette kan følges opp etter hjemkomst. Dette er spesielt viktig dersom vaksinasjon er et ledd i forebyggende behandling etter mulig smitte med rabies  eller hepatitt B.

Mer informasjon

Flere reiseråd finnes blant annet på disse nettsidene:

 

reisevaksine oslo