Privat psykolog sentralt i Oslo med kort ventetid

Du trenger ikke henvisning for å få time hos psykolog ved Oslo Medisinske Senter. Psykolog Anne Gro Innstrand, er spesialiast i klinisk psykologi. Hun har 20 års erfaring som psykolog.

For informasjon ta kontakt på e-post til: annegro.innstrand@gmail.com.

Psykologen tilbyr utredning og behandling av:

  • Angst
  • Depresjon
  • Samlivskonflikter
  • Belastende livssituasjon og tap
  • Rus og avhengighetsproblematikk
  • Spiseforstyrrelser
  • Oppfølgende samtaler i forbindelse med medisinsk behandling
  • Kort-tidsterapi og langtids-oppfølging

Lege og psykolog ved Oslo Medisinske Senter samarbeider og tilbyr tverrfaglig utredning og behandling.

Ved mistanke om alvorlig psykisk sykdom vil psykologen hjelpe deg raskt med en henvisning til rett behandlingssted. Dersom det er ventetid for offentlig hjelp kan man motta støtte og samtaler ved vårt kontor i mellomtiden.

UNGDOM OG PSYKISKE LIDELSER

Vår psykolog har erfaring i arbeid med ungdom og psykiske lidelser. Ungdommen kan komme alene til samtale eller sammen med foreldrene. Vi  tilbyr foreldreveildning dersom man har barn med emosjonelle vansker eller alvorlige atferdsproblemer.

UTVIKLINGSHEMMEDE OG PSYKISKE LIDELSER

Anne Gro Innstrand er spesialist innen Psykisk Habilitering. Hun har bred kompetanse på mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser.  Oslo Medisinske Senter gir tilbud om utredning og terapi til mennesker med utviklingshemning med psykiske lidelser. Man kan komme alene til time, eller sammen med en person man er trygg på. Vi tilbyr også en mobil tjeneste, dersom det passer best. Utredning, observasjon, veiledning og samtaler kan bestilles til hele landet.

Veiledning til personal som yter tjenester til mennesker med utviklingshemning, og/eller personer med psykiske lidelser.