NIPT Oslo – kunnskap uten risiko

I Norge er det bioteknologiloven som regulerer fosterdiagnostikk. Endringer i denne loven av juli 2020 førte til en nedjustering av alderen på kvinner som kan tilbys fosterdiagnostikk fra det offentlige fra 38 til 35 år. Samtidig ble det ble vedtatt at alle kvinner som selv ønsker tidlig ultralyd eller NIPT-test for å undersøke fosterets DNA skal ha tilgang til dette hos private helseaktører, også før uke 12. Har du ønske om å få utført NIPT? Oslo Medisinske Senter kan bistå deg.

NIPT Oslo

NIPT: Non Invasive Prenatal Test

NIPT er forkortelsen for Non Invasive Prenatal Test, altså en fosterdiagnostikk for å avdekke mulig trisomi. Trisomi er et kromosonavvik, der kjernecellene enten har et ekstra kromosom eller en ekstra del av et kromosom. Individet bærer da tre kopier av et kromosom, istedenfor to som er det normale. Kort fortalt er NIPT en vanlig blodprøve fra armen til den gravide kvinnen, helt uten risiko for fosteret. Vi understreker at NIPT kun kan benyttes for å undersøke for trisomi 13, 18 eller 21, slik stortingsvedtaket fastslår.

Kort om testen

Selve NIPT-testen tas fra mors blod og analyserer fritt DNA, eller arvestoff, fra morkaken i første trimester. Det er dette som omtales som fosterdiagnostikk. Det er i dag strenge føringer for hvem som kan gjennomføre denne spesialisthelsetjenesten og det er blant annet krav om særlig kompetanse hos det helsepersonellet som har ansvar for undersøkelsene, samt en medisinsk ansvarlig gynekolog. Det er også lagt fokus på ivaretagelse av den gravide på best mulig måte, slik at jordmor eller gynekolog gir informasjon og utfører en ultralydundersøkelse før utførelse av NIPT. Fosterets alder er avgjørende for prøveresultat, og blodprøven skal ikke tas før uke 10, men anbefales tatt mellom uke 11-14.

NIPT-skolen

Oslo Medisinske Senter samarbeider tett med Edda Labs, som tilbyr den kostnadsfrie tjenesten NIPT-skole. Dette er en tjeneste som gir deg all den informasjonen du trenger og har rett på før du eventuelt gjennomfører en NIPT- test. Dette er en enkel, informativ og lett forståelig gjennomgang av NIPT. Vi er, i likhet med vår dyktige samarbeidspartner, opptatt av å gi kunnskap, trygghet og raske svar.

Ta kontakt med oss

Det er slik i Norge at absolutt alle metoder fosterdiagnostikk må godkjennes av myndighetene før de tas i bruk. Dette er gjeldene også for NIPT. Oslo Medisinske Senter har denne offisielle godkjenningen og kan tilby NIPT, i tråd med Stortingets vedtak om tilbud om NIPT fra private aktører til gravide mot betaling. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

Et positivt svar på NIPT betyr at det er mer en 50% sannsynlighet for at det foreligger en form for trisomi. Trisomi er som nevnt kromosonforandringer, og NIPT undersøker følgende:

 • Trisomi 21: Downs syndrom, den mest vanlige formen for utviklingshemming. Genfeilen kan føre til forsinket utvikling og en rekke feil i utviklingen og modningen av nervesystemet, mage, øyne, skjelett, øre og andre organer. Tidlige tiltak kan bedre livskvalitet.
 • Trisomi 13: Patau syndrom hvor det kan forekomme en rekke misdannelser i forskjellige organsystemer. Hjernen er ofte liten, og misdannelser og utviklingsforstyrrelser er vanlig. Hjertefeil oppstår hos omlag 80%. Høy dødelighet første leveår.
 • Trisomi 18: Edwards syndrom med alvorlige kromosonforandringer som kan føre til omfattende misdannelser, utviklingshemming og veksthemning. Økt infeksjonstendens og høy dødelighet første leveår.

Årsaken til trisomi er ukjent, men tilstanden forekommer hyppigere ved økende alder hos mor.

En KUB-test er når du kombinerer en ultralyd med en såkalt dobbeltest, for å undersøke risiko for kromosomfeil ved et foster. Det er en kombinert ultralyd og blodprøve. Denne testen tilbys kvinner som er 38 år eller eldre ved termin. Dersom testen viser mulig trisomi vil den gravide få tilbud om invasiv diagnostisk test i form av fostervannsprøve eller morkakeprøve. Invasive tester medfører alltid en økt risiko for spontanabort. Der kvinner tidligere har fått tilbud om KUB-test er det nå NIPT som benyttes hyppigst. NIPT-prøven er ikke invasiv, her kreves kun mors blod og medfører ingen risiko for spontanabort. Det er mindre sannsynlig at NIPT vil gi falskt positivt resultat enn det er ved en KUB-test.

Kontakt oss

Ring på 22 94 10 90 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Online timebestilling


  Bestill time for vaksinering

  Øvre Slottsgate 29, 0157OSLO
  Drop-In allmennlege
  Hos Oslo Medisinske Senter kan du møte opp uanmeldt mellom 09-18 for drop-in time hos ledig allmennlege. Vi har kort ventetid.
  Kun 695kr pr. besøk
  Velkommen til oss i
  Schweigaards gate 16, 0191 OSLO